Barcelona, Dimecres 29 nov. 2023

AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de
la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web
www.condominesabogados.es, us informa del següent:
• Denominació social: Clara Condomines Feliu
• NIF: 38105649P
• Domicili: C/ Diputació, 262 3r 2a, 08007 – Barcelona (Barcelona)
Amb els límits establerts a la llei, www.condominesabogados.es no assumeix cap responsabilitat derivada de la
manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines
dInternet.
Els continguts i informació no vinculen a www.condominesabogados.es ni constitueixen opinions, consells o
assessorament legal de cap mena ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i
divulgatiu.
Les pàgines d’Internet de www.condominesabogados.es poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres
parts que www.condominesabogados.es no pot controlar. Per tant, www.condominesabogados.es no pot
assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat
exclusiva de www.condominesabogados.es o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió,
reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de
www.condominesabogados.és.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.condominesabogados.es ofereix a través del website
haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades us informem que,
mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran
tractats als fitxers de Clara Condomines Feliu per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com
per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets de
accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a
claracs@icab.es oa l’adreça C/ Diputació, 262 3r 2a, 08007 – Barcelona (Barcelona).

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD
Clara Condomines Feliu, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal,
informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web:
www.condominesabogados.es, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de
Clara Condomines Feliu
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la
relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de
Clara Condomines Feliu
Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar
compliment a la finalitat anteriorment exposada.
Clara Condomines Feliu adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de
les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja
la lliure circulació dels mateixos.
L’usuari podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació
i portabilitat reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi
usuari a través de correu electrònic a: claracs@icab.es oa l’adreça: C/ Diputació, 262 3r 2a, CP 08007 – Barcelona
(Barcelona).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les
actualitzats, comunicant els canvis a Clara Condomines Feliu
Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A Clara Condomines Feliu, tractarem les teves dades personals recollides a través del Lloc Web:
www.condominesabogados.es, amb les finalitats següents:
1. Prestar els serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, per tal de complir
els contractes subscrits per aquesta.
Et recordem que et pots oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol
moment, remetent un correu electrònic a ladreça anteriorment indicada.
Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, i és impossible realitzar les finalitats
expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciteu la vostra
supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.
Legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:
1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Clara Condomines Feliu, els
termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, prèviament a una eventual
contractació.
2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre t’informem posant al teu
disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar
conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com ara el marcat
d’una casella disposada a aquest efecte.
En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud,
resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.
Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Clara Condomines Feliu, excepte obligació legal.
Dades recopilades per usuaris dels serveis
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament
compartit, Clara Condomines Feliu no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.
Retenció de dades de conformitat amb la LSSI
Clara Condomines Feliu informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del
establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
(LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades
allotjats i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les dades
comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la
seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre
protecció de dades personals.
Drets propietat intel·lectual www.condominesabogados.es
Clara Condomines Feliu és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i
quants altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web www.condominesabogados.es i els serveis
oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del
lloc web www.condominesabogados.es sense el consentiment previ i per escrit.
Propietat intel·lectual del programari
L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Clara Condomines Feliu, tot i ser
gratuïts i/o de disposició pública.
Clara Condomines Feliu disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la
prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels
drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada de
els mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part
de Clara Condomines Feliu, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i
fitxers dels servidors propietat de Clara Condomines Feliu, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de
qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa de
una actuació negligent o maliciosa per part seva.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats
Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Clara Condomines
Feliu i, en particular de:
• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Clara Condomines Feliu, resulti
violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la
propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el vostre consentiment exprés o
contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament
de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els
enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual,
drets de tercers i protecció de menors.
L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el
funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com
principis universals dús dInternet.
L’usuari indemnitzarà Clara Condomines Feliu per les despeses que generés la imputació de Clara Condomines
Feliu en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa
jurídica, fins i tot en cas d’una decisió judicial no definitiva.
Protecció de la informació allotjada
Clara Condomines Feliu realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es
responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no
garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que aquestes dades podrien haver estat
suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de la darrera còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts
conservats a les còpies de seguretat realitzades per Clara Condomines Feliu, quan aquesta pèrdua sigui imputable al
usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia
acceptació de lusuari.
La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda
a causes atribuïbles a Clara Condomines Feliu.
Comunicacions comercials
En aplicació de la LSSI. Clara Condomines Feliu no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu
electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o
expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb qui hi hagi una relació contractual prèvia, Clara Condomines Feliu sí que està autoritzat al
enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Clara Condomines Feliu que siguin similars
als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial
a través dels canals dAtenció al Client.

This site is registered on wpml.org as a development site.